Giáo dục

Công nghệ sinh học: Ngành học của tương lai

Không chỉ bó hẹp ở lĩnh vực nông nghiệp, Công nghệ sinh học còn là ngành học...

Mời chuyên gia am hiểu kiến trúc Pháp đến khảo sát ngôi trường cổ

Cũng theo bà Võ Thị Hồng Ánh: "Việc làm sao để an toàn cho học sinh và giáo...

Nhiều người Việt ở Mỹ không giỏi tiếng Anh

Một báo cáo của Trung tâm nghiên cứu Người di cư (CIS) của Mỹ cho thấy hiện...

Tiếng Anh là gia tài Lý Quang Diệu để lại cho Singapore

Là một người Singapore học ở nước ngoài, tôi luôn cảm thấy chính sách giáo...